Belgelendirme/Sınav Ücretleri

    ÜCRETLER VE TEŞVİKLERİN YÖNETİMİ
DOKÜMAN KODU REVİZYON NUMARASI REVİZYON YÜRÜRLÜK TARİHİ
T-03 – EK-1  01 18.01.2021
 
11UY0010-3/04 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3)
ULUSAL YETERLİLİK BİRİM ADI ULUSAL YETERLİLİK
 SINAV ÜCRETİ
ULUSAL YETERLİLİK BİRİM ÜCRETİ BELGELENDİRME ÜCRETİ
1  11UY0010-3/A1 Kaynak               İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Teorik 125 ₺ 125 ₺ 850 ₺
2  11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark   Kaynağı (111) Teorik 125 ₺ 725 ₺
Performans 600 ₺
3  11UY0010-3/B5 Metal-Ark Asal Gaz   Kaynağı (MIG Kaynağı) (131) Teorik 125 ₺ 725 ₺
Performans 600 ₺
4  11UY0010-3/B6 Metal-Ark Aktif Gaz   Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) Teorik 125 ₺ 725 ₺
Performans 600 ₺
 Yeterlilik için sınavsız belge yenileme ücret bedeli 250 ₺
 Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli 600 ₺
 
15UY0205-3/00 Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 3) 
ULUSAL YETERLİLİK BİRİM ADI ULUSAL YETERLİLİK
 SINAV ÜCRETİ
ULUSAL YETERLİLİK BİRİM ÜCRETİ BELGELENDİRME ÜCRETİ
1  15UY0205-3/A1 İş Sağlığı Güvenliği,   Çevre Koruma ve Kalite   Yönetim   Sistemleri Teorik 125 ₺ 125 ₺ 700 ₺
2  15UY0205-3/A2 Köprülü Vinçle   Elleçleme Teorik 125 ₺ 575 ₺
Performans 450 ₺
 Yeterlilik için sınavsız belge yenileme ücret bedeli 250 ₺
 Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli 450 ₺
 
10UY0002-3/03 Makine Bakımcı (Seviye 3)
ULUSAL YETERLİLİK BİRİM ADI ULUSAL YETERLİLİK
 SINAV ÜCRETİ
ULUSAL YETERLİLİK BİRİM ÜCRETİ BELGELENDİRME ÜCRETİ
1  10UY0002-3/A1 İş Sağlığı ve   Güvenliği, Çevre ve Kalite Teorik 125 ₺ 125 ₺ 850 ₺
2  10UY0002-3/B1 Önleyici Bakım Teorik 125 ₺ 725 ₺
Performans 600 ₺
 Yeterlilik için sınavsız belge yenileme ücret bedeli 250 ₺
 Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli 600 ₺
 
12UY0083-3/02 Metal Kesimci (Seviye 3)
ULUSAL YETERLİLİK BİRİM ADI ULUSAL YETERLİLİK
 SINAV ÜCRETİ
ULUSAL YETERLİLİK
BİRİM ÜCRETİ
BELGELENDİRME ÜCRETİ
1  12UY0083-3/A1 İş Sağlığı ve   Güvenliği, Çevre ve Kalite Teorik 125 ₺ 125 ₺ 800 ₺
2  12UY0083-3/B1 Giyotin Makasla   Kesim Teorik 125 ₺ 675 ₺
Performans 550 ₺
 Yeterlilik için sınavsız belge yenileme ücret bedeli 250 ₺
 Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli 550 ₺
 
12UY0086-3/02 Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisi (Seviye 3)
ULUSAL YETERLİLİK BİRİM ADI ULUSAL YETERLİLİK
SINAV ÜCRETİ
ULUSAL YETERLİLİK BİRİM ÜCRETİ BELGELENDİRME ÜCRETİ
1  12UY0086-3/A1 İş Sağlığı ve   Güvenliği, Çevre ve Kalite Teorik 125 ₺ 125 ₺ 800 ₺
2  12UY0086-3/B2 Pres Teorik 125 ₺ 675 ₺
Performans 550 ₺
 Yeterlilik için sınavsız belge yenileme ücret bedeli 250 ₺
 Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli 550 ₺
 
14UY0202-3/01 NC/CNC Tezgâh İşçisi (Seviye 3)
ULUSAL YETERLİLİK BİRİM ADI ULUSAL YETERLİLİK
 SINAV ÜCRETİ
ULUSAL YETERLİLİK
 BİRİM ÜCRETİ
BELGELENDİRME ÜCRETİ
1  14UY0202-3/A1: İş Sağlığı ve   Güvenliği, Çevre ve Kalite Teorik 125 ₺ 125 ₺ 700 ₺
2  14UY0202-3/B1: Tornalama İşlemleri Teorik 125 ₺ 575 ₺
Performans 450 ₺
3  14UY0202-3/B2: Frezeleme İşlemleri Teorik 125 ₺ 575 ₺
Performans 450 ₺
 Yeterlilik için sınavsız belge yenileme ücret bedeli 250 ₺
 Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli 450 ₺
 
GENEL ŞARTLAR VE AÇIKLAMALAR 
1.  Mesleki yeterlilik belge ücreti, her yıl MYK tarafından belirlenmektedir.
 Belirlenen belge ücreti, Mesleki Yeterlilik Kurumuna iletilmek üzere belirtilen ücretlere ek olarak
 ayrıca tahsil edilecektir.
 Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde adı geçen mesleklerden
 bir kereye mahsus olmak üzere belge masraf karşılığı talep edilmez. 
2.  Sınava girecek aday, zorunlu birimlerinin tümünden, seçmeli birimlerin (seçmeli birim bulunan   yeterliliklerde) en az bir tanesinden sınava girmek zorundadır.
 Sınav ücreti, zorunlu birimlerin tümü ve seçilen seçmeli birim ücretine göre hesaplanacaktır. 
3.  Sınava giren adayın başarısız olması durumunda, ilk sınav tarihinden itibaren
 1 yıl içerisinde ücretsiz 1 sınav hakkı daha bulunmaktadır. 
4.  Aşağıda belirtilen şartlar sağlandığı takdirde ve talep edilmesi halinde belirtilen oranlarda
 indirim yapılacaktır.
 İndirim kalemleri hiç bir şekilde birleştirilemez.
  4.1  Aynı kurum veya kuruluştan 1-20 kişi arası belgelendirme   taleplerinde liste fiyatı geçerlidir. 
  4.2  Aynı kurum veya kuruluştan 20 kişi ve üzeri belgelendirme   taleplerinde %10 indirim uygulanır. 
  4.3  Aynı kurum veya kuruluştan 50 kişi ve üzeri belgelendirme   taleplerinde %20 indirim uygulanır
5.  Belgeli kişinin belgesini kaybetmesi, belgenin yıpranması vb. sebeplerden dolayı, belgesini yenilemek   istemesi halinde, her bir yeni belge düzenleme talebi için, 250 ₺  düzenleme ücreti tahsil edilir.
 Yeni belge düzenleme ücretlerinde indirim uygulanmaz. 
6.  Sınav saatinden 24 saat öncesine kadar sınava katılmayacağını bildirmeyen, sınav saati sınava   gelmeyen veya sınava girmiş olan adaya hiçbir surette ücret iadesi yapılmaz.
 Aday sınav haklarından birini kullanmış sayılır. 
7.  Ücretlere KDV dâhildir. 
8.  Fiyatlar onay tarihinden itibaren kayıt yapılacak belgelendirme sınavlarında uygulanacaktır.