Hakkımızda

Konya Sanayi Odası tarafından, Konya Sanayi Odası Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda, çalışanların veya çalışmak isteyenlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi standardına ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan Ulusal Yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere 19.04.2019 tarihinde kurulmuştur.